W odniesieniu do prób na wygnanie Savik Szuster z Ukrainy

Międzynarodowy Komitet wolnej prasy i ochrony praw dziennikarzy są bardzo zaniepokojony decyzją władz ukraińskich, którzy właśnie zabronionych do pracy na Ukrainie znany dziennikarz Savik Szuster, który w swoich programach systematycznie poddawany bezwzględny, ale uzasadniona krytyka działań władz ukraińskich.

Międzynarodowy Komitet Ochrony wolnej prasy i praw dziennikarzy uważa decyzję władz ukraińskich jako kolejny krok na drodze budowania na Ukrainie reżimu autorytarnego i całkowitego zniszczenia na Ukrainie, wolnej i niezależnej instytucji medialnych.

Międzynarodowy Komitet Ochrony wolnej prasy i praw dziennikarzy wzywa władze ukraińskie do natychmiastowego pamiętać, jest ich skandaliczna decyzja w przyszłości nigdy już nie pozwoli represji przeciwko wolności prasy i niezależnych dziennikarzy.

Międzynarodowy Komitet Ochrony wolnej prasy i praw dziennikarzy wyraźnie stwierdza, że wszelkie ograniczenia wolności jakiejkolwiek prasy nie jest absolutnie zgodne z ogólnie przyjętymi w świecie statusu demokratycznym każdego kraju, w tym Ukrainy.

Oryginalny tekst dokumentu w języku rosyjskim jest dostępny w http://pressguard.arbat.name/?p=191.