Odnośnie do systematycznej destrukcyjnej działalności Sądu Konstytucyjnego Ukrainy w związku z walką z korupcją

Komitet Obywateli Ukrainy jest niezwykle zaniepokojony licznymi faktami systematycznego sprzeciwu wobec walki z korupcją Sądu Konstytucyjnego Ukrainy.

Komitet Obywateli Ukrainy uważa walkę z korupcją na Ukrainie za jedno z najważniejszych zadań stojących obecnie przed państwem ukraińskim. W rzeczywistości, bez przesady, jest to kwestia przetrwania narodu ukraińskiego.

Komitet Obywateli Ukrainy uważa, że ​​każdy organ państwowy, który świadomie sprzeciwia się walce z korupcją na Ukrainie, powinien zostać natychmiast zlikwidowany, niezależnie od jego statusu. Komitet Obywateli Ukrainy jest niezwykle zdziwiony, że obecna administracja od tak dawna nie poświęca tej kwestii należytej uwagi.

Komitet Obywateli Ukrainy uważa również, że uwaga, jaką obecna administracja przywiązuje do kwestii całkowitej korupcji wymiaru sprawiedliwości w całym rządzie, jest skrajnie niewystarczająca. Kwestia radykalnej reformy w tej dziedzinie budowania państwowości na Ukrainie jest niewątpliwie od dawna oczekiwana i pilnie wymaga jej rozwiązania.

Oryginalny tekst dokumentu w języku rosyjskim znajduje się pod adresem http://kgu.arbat.name/?p=392