O prześladowaniach opozycji ukraińskiej

Komitet obywateli Ukrainy wyraża zaniepokojenie wielu faktów prześladowań poszczególnych polityków i partii politycznych i ruchów społecznych, buntownicze, które odbywają się na Ukrainie w ostatnich latach.

Biorąc pod uwagę systemowy charakter tych represji, Komitet obywateli Ukrainy widział w te działania nowych władz ukraińskich polityki mającej na celu stłumienie wszelkich totalitarnych niezgody na Ukrainie, która jest niezręcznie ukryte przez fałszywych demokratycznej retoryki obecny rząd.

Od tych politycznych represji na mocy patriotycznych poglądach obywateli Ukrainy Komitet uważa również, część bieżąca wydarzeń globalnego planu zniszczenia państwa ukraińskiego, realizowana przez reżim Wiktora Janukowycza z instrukcją i przy pomocy swoich zwolenników Moskwa chce przywrócenia imperium rosyjskiego, który obejmuje część jego terytorium, Ukraina .

Oryginalny dokument jest w języku rosyjskim znajduje się na stronie kgu.arbat.name.