O presji władz Ukrainy na niezależne media

Międzynarodowy Komitet Ochrony wolnej prasy i praw dziennikarzy jest zaniepokojony fakty presji władz ukraińskich na niezależną prasę, która doprowadziła do ostatnich zaprzestania działalności w Kijowie dwie gazety opozycyjne – „Prasa w Kijowie” i „Wieczorne wiadomości”.

Międzynarodowy Komitet Ochrony wolnej prasy i praw dziennikarzy zdaniem, takie fakty niezbite dowody na system niedemokratyczny i orzeczenia przez Ukrainę, aby umieścić wszystkie odpowiedzialność za takie nękanie niezależnych mediów na prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza, skoncentrowane w rękach ostatnio wszystkie dźwignie władzy.

Międzynarodowy Komitet Ochrony wolnej prasy i prawa dziennikarzy wzywa rząd Ukrainy do podjęcia pilnych działań w celu wznowienia prac tych gazet, w celu powstrzymania dalszej presji i represji wobec niezależnych mediów na Ukrainie.

Tekst oświadczenia w języku rosyjskim jest dostępny w pressguard.arbat.name.