Nękania dziennikarzy na Ukrainie

Międzynarodowy Komitet Wolności Prasy i praw dziennikarzy jest zaniepokojony nękania dziennikarzy w sądzie w mieście Kijowie, które miało miejsce dzisiaj w przypadku byłego premiera Ukrainy i prądu lidera opozycji Julią Tymoszenko.

Międzynarodowy Komitet Wolności Prasy i praw dziennikarzy, że brutalne użycie siły w budynku wspomnianego sądu dziennikarze są tam przez członków ukraińskiej policji, zmierzające do usunięcia spod hali prasy pokazuje pogardę rząd Ukrainy elementarnych zasad demokracji.

Międzynarodowy Komitet Wolności Prasy i praw dziennikarzy zwraca się do obecnej administracji Ukrainy do przeprowadzenia gruntownego dochodzenia w tym odcinku najbardziej rygorystyczny sposób, aby ukarać winnych tego urzędników i nie ma możliwości powtórzenia się takich incydentów w przyszłości.

Tekst dokumentu w języku rosyjskim jest dostępna w pressguard.arbat.name