W sprawie aresztowania Julii Tymoszenko

Komitet obywateli Ukrainy wstrząśnięty decyzją władz aresztowania lidera opozycji ukraińskiej Julii Tymoszenko. Jest to bezpodstawne decyzji w długim czasie zamienił się w farsę procesu nie ma żadnych podstaw prawnych i jest niczym innym jak aktem represji politycznych w jej najczystszej formie.

Komitet obywateli Ukrainy uważa za konieczne natychmiastowe uwolnienie z aresztu Julii Tymoszenko, Jurij Łucenko i innych członków procesu motywowane politycznie, i natychmiastowe zaprzestanie wszystkie sprawy karne wobec przeciwników politycznych reżimu.

Komitet zwraca uwagę obywateli Ukrainy do rządu, że brak szybkiego reagowania w celu wyeliminowania takich nadużyć, nieuchronnie i natychmiast prowadzi do poważnych sankcji międzynarodowych i masowe protesty wewnętrznych.

Tekst dokumentu w języku rosyjskim jest dostępna w kgu.arbat.name