O konieczności osiągnięcia kompromisu

Komitet obywateli Ukrainy z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę prezydenta Wiktora Janukowycza skierowana do opozycji, którego celem jest znalezienie sposobu kompromisowego wyjścia z kryzysu politycznego.

Komitet wzywa opozycję do negocjacji z rządem i zakończenia konfrontacji militarnej w całym stanie.

Komitet wzywa opozycję do oddzielić się od zwolenników radykalnych ruchów politycznych, których działania utrudniają stabilizację Ukrainie.

Komitet wzywa posłów do uchylenia przepisów przyjętych w dniu 16 stycznia 2014 ograniczenie praw człowieka na Ukrainie.

Komitet wzywa UE i USA do wywierania maksymalnych wysiłków na rzecz zakończenia konfliktu obywatelskiego na Ukrainie i osiągnięcie kompromisu pomiędzy obecnego rządu i opozycji parlamentarnej.

Oryginalny tekst oświadczenia w języku rosyjskim jest dostępny w http://kgu.arbat.name/?p=285